تجارت و صنعت

خانه سایر فعالیتها

ممکن است نیاز باشد که برای انجام یک سمینار علمی-آموزشی، یک نمایشگاه تجاری و یا صنعتی در کشور دیگری حضور یابید. اما این کار مستلزم انجام برنامه‌ریزی دقیق است و از چندین ماه قبل شما باید کلیه مقدمات کار را آماده نمایید. اگر شما بتوانید سمینار خارج از کشور یا نمایشگاه خارج از کشور خود را به‌خوبی برگزار نمایید، دستاوردهای خوبی را برای شرکت و یا مؤسسه آموزشی شما به ارمغان خواهد آورد اما هرگونه اشکال درروند برگزاری می‌تواند منجر به نتایج معکوس و ناخوشایند گردد.

گروه توسعه سفر و صنعت پارسیان در این زمینه نیز خدمات مطلوب و قابل قبولی را ارائه می‌نماید و به شما در برگزاری هر چه‌بهتر سمینار یا نمایشگاه کمک می‌نماید. کارشناسان حرفه‌ای در تمامی مراحل کار از مذاکرات اولیه، رزرو محل برگزاری سمینار و یا غرفه نمایشگاه، انتقال تجهیزات لازم، مرحله برگزاری و مراحل پس از برگزاری و جمع‌آوری و بازگشت در کنار شما خواهند بود و خدمات موردنیاز را به شما ارائه می‌نمایند. تا شما بتوانید فارغ از نگرانی‌های مربوط به برگزاری، اصل فعالیت خود را پیش ببرید.