پزشکی و سلامت

خانه سایر فعالیتها

مهاجران به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، زبانی و غیره در جامعه میزبان، عدم برخورداری یا دشواری دسترسی به خدمات بهداشتی عمومی و سلامت از قبیل خدمات بهداشتی پیشگیرانه و واکسیناسیون رایگان، پزشک خانواده، خدمات رایگان بهداشتی، خدمات بیمه‌های درمانی، و غیره با محرومیت بهداشتی و شکاف قابل‌ملاحظه‌ای روبرو هستند .

در یک کشور دیگر ممکن است شما نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشید، یا باهدف درمان سفر نمایید. قوانین کشورهای مختلف برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به دانشجویان خارجی، توریست‌ها و گردشگران متفاوت می‌باشد و بدون اطلاع از این قوانین شما نخواهید توانست خدمات مطلوبی را در اسرع وقت دریافت نمایید.. در اینجا نیز نیاز به راهنمایانی دارید که به شما توضیحات لازم را ارائه داده و اقدامات موردنیاز را انجام دهند. گروه توسعه سفر و صنعت پارسیان در این زمینه نیز تمامی خدمات لازم را ارائه می‌نماید تا شما دغدغه‌ای بابت تأمین سلامت خود و همراهانتان در سفر نداشته باشید.