گردشگری ورزشی

خانه گردشگری

گروه بین المللی پارسیان در حوزه گردشگری ورزشی ظمن ارتباط وسیع و همکاری گسترده با فدراسیونهای مختلف ورزشی داخل کشور و در سطح بین الملل خدمات متنوعی را در زمینه جذب گردشگری ورزشی و همکاری در اجرای رویدادهای مختلف ورزشی برنامه ریزی و اجرا میکند

براین اساس این گروه فعالیتهای گسترده ای را در حوزه گردشگری ورزشی دارد. این فعالیتها شامل همکاری در برگزاری اردوهای تدارکاتی ورزشی٬ لجستیک و میزبانی از تیمهای شرکت کننده در مسابقات و رویدادهای مهم ورزشی و همکاری با فدراسیونهای مختلف ورزشی داخلی و بین المللی در انجام دیدارها و مسابقات دوستانه ورزشی و برگزاری کنفرانسهای ورزشی در رشته های مختلف و همچین اجرای تورهای تشویق و تماشا از رویدادهای مهم بین المللی در سطح دنیا میباشد که با هدف رشد و توسعه گردشگری ورزشی انجام میشود.